PAGE UNDER CONSTRUCTION

 

Produkty z mark� "ROLEP" - to od 20 lat doskonalona technologia produkcji materia��w samoprzylepnych i z tworzyw stucznych u�ywanych w przemy�le: motoryzacyjnym, meblarskim, AGD, elektromechanicznym i komputerowym oraz w reklamie, tapicerstwie,budownictwie i innych.

- Oferujemy kompleksow� i indywidualn� obs�ug�
- Doradztwo technologiczne
- Wykroje i ci�cie wed�ug potrzeb klienta
- Us�ugowe powlekanie i wykrawanie powierzonego nam materia�u

Wyroby z mark� "ROLEP" spe�niaj� najwy�sze �wiatowe standardy, czego dowodem jest wsp�praca z wieloma du�ymi, renomowanymi odbiorcami.

...wi�ce na temat naszej oferty

 
 
 
Kontakt:

 

Szamotulska 19
62-081 Baranowo
tel: 61 8142736
fax: 61 8142736
email:rolep@rolep.net

 

zobacz mapke dojazdu

Copyright © 2001 - 2003 by Rolep Wszystkie prawa zastrze�one